dic

September 7, 2022

KONKURS për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm për pjesëmarrje në trajnime dhe përgatitjen, rishikimin dhe vlerësimin e materialeve të provimit për testimin shtetëror

KONKURS për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm për pjesëmarrje në trajnime dhe përgatitjen, rishikimin dhe vlerësimin e materialeve të provimit për testimin shtetëror

Konkurse, Risi
About admin