dic

February 2, 2024

Informacion për sesionin e 35 – të provimit për drejtor në 2024 (shkurt)

Kandidatët të cilët kanë të drejtë ti nështrohen provimit për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme, konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm në pajtim me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 10/15, 145/15, 192/15, 30/2016, 20/18 dhe 140/18) i njoftojmë që sesioni i 35 – të (shkurt 2024) do të mbahet në këto afate:

Pjesa e parë e provimit 15.02.2024 ( duke filluar prej orës 15:00);
Pjesa e dytë e provimit 16.02.2024 ( duke filluar prej orës 15:30);dhe
 

Pjesa e tretë e provimit

 

27.02.2024 -nga ora 8:00

19,20.02.2024  -nga ora 15:30.

 

Dokumentacioni i kompletura dërgohet vetëm tek arkiva e Qendrës shtetërore të provimeve në periudhën nga 12.02.2024 – 13.02.2024  nga ora 10:00 deri në orën 14:30 .

Provimet do të mbahen në qendrën kompjuterike të Qendrës shtetërore të provimeve në rr. „Vasil Gjorgjov“,pn 1000 Shkup
Në qoftëse ndonjëri nga kandidatët nuk ka pranuar temë për punimin seminarik përfundimtar të drejtohen email-it, obukidirektori@dic.edu.mk

Risi
About admin