dic

October 26, 2023

Informacion për sesionin e 33 – të provimit për drejtor në 2023 (Nëntor)

Kandidatët të cilët kanë të drejtë ti nështrohen provimit për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme, konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm në pajtim me Ligjin për trajnimin dhe provimin për drejtor të shkollës fillore, shkollës të mesme,konvikt nxënësish dhe univerzitet i hapur qytetar për mësim të përjetshëm („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 10/15, 145/15, 192/15, 30/2016, 20/18 dhe 140/18) i njoftojmë që sesioni i 33 – të (nëntor 2023) do të mbahet në këto afate:

 

 

·        Pjesa e parë e provimit

09,10.11.2023 ( duke filluar prej orës 15:30)
11.11.2023 година  (duke filluar prej orës 08:00 ).

 

·        Pjesa e dytë e provimit 13, 14 dhe 15.11.2023 година (duke filluar prej orës 15:30) dhe

 

 

·        Pjesa e tretë e provimit

 

Nga 16.11.2023 deri më 25.11.2023;( në ditët e punës nga ora 15:30, ndërsa më datë 18 dhe 25.11 nga ora  08:00).

 

Dokumentacioni i kompletura dërgohet vetëm tek arkiva e Qendrës shtetërore të provimeve në periudhën nga 06.11.2023 – 08.11.2023 deri në orën 15:30 .

Provimet do të mbahen në qendrën kompjuterike të Qendrës shtetërore të provimeve në rr. „Vasil Gjorgjov“,pn 1000 Shkup.

Kandidatët temën për punimin seminarik përfundimtar do t‘a pranojnë më 27.10.2023 në mënyrë elektronike në email. Në qoftëse ndonjëri nga kandidatët nuk ka pranuar temë për punimin seminarik përfundimtar të drejtohen email-it, obukidirektori@dic.edu.mk

 

 

Risi
About admin