dic

September 29, 2021

Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë

Sipas nenit 2 nga Ligji për mësimdhënës dhe bashkëpuntorë profesional në shkollat fillore dhe të mesme (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.161/19), Qendra Shtetërore e Provimeve organizon provimin profesional për praktikantët të cilët pas skadimit të stazhit të praktikantit janë të detyruar ta japin atë.
Qendra Shtetërore e Provimeve shpall thirrje publike për kandidatët për dhënien e provimit profesional në sesionin e vjeshtës të vitit 2021, që do të realizohet gjatë muajit nëntor dhe dhjetor 2021.

Të gjitha informacionet e duhura për thirrjen publike do ti merrni në linkun më poshtë:
Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë

Njoftim (thirrje publike) për provimin profesional për praktikantë(PDF)

Risi
About Artan Abdulla