dic

December 28, 2022

NJOFTIM për kandidatët të cilët janë paraqitur për dhënien e provimit profesional në sesionin e vjeshtës 2022

Njoftohen kandidatët që janë paraqitur për dhënien e provimit profesional në sesionin e vjeshtës 2022 se do të kontaktohen në mënyrë plotësuese nga anëtarët e komisioneve lëndore dhe do të marrin informacione më të hollësishme në lidhje me realizimin e provimit profesional.

Duam t’ua bëjmë me dije kandidatëve të cilët në kohë janë paraqitur dhe kanë dorëzuar dokumentacionin në Qendrën Shtetërore të Provimeve, NUK ËSHTË E NEVOJSHME QË PËRSËRI TË PARAQITEN.

Qendra Shtetërore e Provimeve

Risi
About Artan Abdulla