dic

November 14, 2022

NJOFTIM I KANDIDATËVE RRETH PROVIMIT PROFESIONAL TË SESIONIT TË VJESHTËS 2022

Për shkak të interesimit të madh të kandidatëve për dhënien e provimit profesional, Qendra Shtetërore e Provimeve iu del në ndihmë dhe e VAZHDON AFATIN PËR PARAQITJEN E PROVIMIT në sesionin e vjeshtës, më së voni deri më 12.12.2022.

Vërejtje: Dokumentacioni i duhur mbetet po i njëjti dhe dërgohet VETËM PËRMES POSTËS.

Risi
About admin