dic

July 1, 2022

Matura shtetërore – rezultatet e sesionit të qershorit 2022

Rezultatet – qershor 2022
01.07.2022 – Komisioni shkollor i maturës rezultatet duhet t’i publikojë në ora 12:00.

Për kandidatët të cilët nuk ankimojnë, rezultatet preliminare, mbeten rezultate përfundimtare.

Rezultatet janë të qasshme në linkun në vijim:

http://rezultati.dic.edu.mk/REZULTATIJUNI2022/REZULTATIJUNI2022.nsf/RezSearch.xsp

01 – 05.07.2022 – Dorëzimi i ankesave ndaj rezultateve nga ana e nxënësve pranë KSHM-së. Menjëherë pas dorëzimit të ankesës nga ana e kandidatit, KSHM-ja është e detyruar që t’i regjistrojë në Aplikacionin për ankesa, konform udhëzimeve të dhëna nga ana e QSHP-së. Linku për regjistrimin e ankesave: http://prigovori.dic.edu.mk/PRIGJUNI2022/PRIGOVORIJUNI2022.nsf/names.nsf?Login

Paraqitje për sesionin e gushtit

06 – 13.07.2022 – Paraqitja e kandidatëve për dhënien e pjesës eksterne të maturës shtetërore dhe regjistrimi në bazën e të dhënave të QSHP-së.

Adresa për qasje pranë bazës së të dhënave për maturë shtetërore në sesionin e gushtit të vitit shkollor 2021/22 është: http://drzavnamatura.dic.edu.mk

Emri përdorues dhe fjalëkalimi për qasje pranë bazës së të dhënave të QSHP-së është njëjtë si në sesionin e qershorit të vitit 2022. Sekretarët e KSHM-së do të kenë qasje pranë bazës së të dhënave për maturë shtetërore në sesionin e gushtit deri në ora 8:3014.07.2022.

Risi
About Artan Abdulla