dic

August 18, 2022

Matura shtetërore – rezultatet e sesionit të gushtit 2022

18.08.2022 – Komisioni shkollor i maturës rezultatet duhet t’i publikojë në ora 10:00 . Për kandidatët të cilët nuk ankimojnë, rezultatet preliminare, mbeten rezultate përfundimtare .

Rezultatet do të jenë të qasshme edhe në web faqen e QSHP (www.matura.gov.mk). Rezultatet janë të qasshme në linkun në vijim: http://rezultati.dic.edu.mk 18, 19 dhe 22.08.2022(dri në orën 10:00) – Dorëzimi i ankesave ndaj rezultateve nga ana e nxënësve pranë KSHM-së. Menjëherë pas dorëzimit të ankesës nga ana e kandidatit, KSHM-ja është e detyruar që t’i regjistrojë në Aplikacionin për ankesa, konform udhëzimeve të dhëna nga ana e QSHP-së.
Linku për regjistrimin e ankesave: http://prigovori.dic.edu.mk/PRIGAVG2022/PRIGOVORIAVGUST2022.nsf/names.nsf?Login

Risi
About admin