Архива

февруари 18, 2022

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници

Согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Држвавен испитен центар организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот. Државниот испитен центар објавува јавен повик за кандидати за полагање стручен испит во […]

Новости
февруари 18, 2022

Обука за ПИСА 2022

Државниот испитен центар на 15.02.2022 година реализираше обука на далечина на училишните координатори за спроведување на ПИСА 2022 студијата од сите средни училишта. Целта на обуката беше училишните коодинатори, а преку нив и останатите наставници и ученици да се запознаат од важноста на учеството во меѓународните студии, досегашното учество на нашата држава во ПИСА студијата и […]

Новости
февруари 18, 2022

Обука за ТИМСС 2023

Државниот испитен центар на 26.01.2022 година реализираше обука на далечина на директорите и училишните координатори за спроведување на ТИМСС 2023 студијата од 30 основни училишта опфатени со пробното тестирање. Целта на обуката беше директорите и училишните коодинатори да се запознаат со важноста нa учеството во меѓународните студии, досегашното учество на нашата држава во ТИМСС студијата и […]

Новости
февруари 17, 2022

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници

Согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Држвавен испитен центар организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот. Државниот испитен центар објавува јавен повик за кандидати за полагање стручен испит во […]

Uncategorized
јануари 26, 2022

Изработка на проектните задачи во рамките на државна матура

Во деновите од 25 до 28 јануари 2022 година Државниот испитен центар реализираше еднодневни тричасовни онлајн средби со наставниците од средните училишта од РСМ на тема Изработка на проектните задачи во рамките на државна матура. Наставниците на средбата добија информации од направената анализа на добиените примероци на реализирани проектни задачи на матурнатите во учебната 2020/2021 […]

Новости
декември 23, 2021

Oбука на срекретарите на училишни матурски комисии од средните училишта

Државниот испитен центар на 22.12.2021 година на македонски и на албански јазик реализираше обука на далечина на секретарите на училишни матурски комисии од средните училишта. Целта на обуката беше секретарите, а преку нив и останатите наставници и ученици да се запознаат со државната матура во учебната 2021/2022 и начинот на внес на податоци во базата за […]

Новости
ноември 18, 2021

ДЛАБИНСКА АНАЛИЗА ОД РЕЗУЛТАТИТЕ ТИМСС2019 (за држави од Западен Балкан)

Интернационалната организација за оценување ја објави Длабинската анализа од ТИМСС2019 за државите од Западен Балкан (Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија, Хрватска и Црна Гора). Во подготовка на книгата учествуваа образовни експерти од секоја држава. Анализата може да ја симнете на следниот линк https://www.iea.nl/publications/series-journals/iea-research-education/RfEVol13

Новости
ноември 17, 2021

Информација за испитна сесија во декември 2021 година

Ве информираме дека испитната сесија во декември 2021 година за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно […]

Новости
октомври 6, 2021

ДАТУМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЕКСТЕРНИ ИСПИТИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА ВО УЧЕБНАТА 2021/22 ГОДИНА

Согласно Календарот за организација на учебната 2021/2022 година во јавните средни училишта (Сл. весник на РСМ, бр. 168 од 26.07.2021) екстерните испити од државната матура ќе се реализираат во: Jунската испитна сесија на: 04.06.2022 – македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература; 13.06.2022 – математика, англиски јазик, француски јазик, […]

Новости