Архива

март 27, 2023

Конкурс за избор на надворешни соработници-преведувачи и независни читачи

Конкурс за избор на надворешни соработници-преведувачи и независни читачи ПРИЈАВА ЗА НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК ̶ ПРЕВЕДУВАЧ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРЖАВНАТА МАТУРА ПРИЈАВА ЗА НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК ̶ НЕЗАВИСЕН ЧИТАЧ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРЖАВНАТА МАТУРА

Конкурси
март 17, 2023

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници во пролетен испитен рок 2023 година

Согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Држвавен испитен центар организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот. Државниот испитен центар објавува јавен повик за кандидати за полагање стручен испит во пролетна […]

Новости
март 10, 2023

Известување до медиуми

Известување до медиуми  од   ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР      Почитувани,    Согласно законската обврска на ДИЦ, во 2022година спроведени се испити за директори на 30-тата испитна сесија во јули и 31-та испитна сесија во август 2022 година.  Кандидатите од 32-та испитна сесија кои завршија обука во септември 2022година, започнаа со полагање во ноември 2022година, но […]

Новости
февруари 14, 2023

Јавен оглас број – 44/2023 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен испитен центар Скопје за следните работни места

Јавен оглас број – 44/2023 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен испитен центар Скопје.

Конкурси
февруари 10, 2023

Повторен конкурс за избор на претседатели и заменици-преседатели на стручни комисии

Конкурс за избор на претседатели и заменици-преседатели на стручни комисии Пријава за кандидати за претседатели/заменици–претседатели на стручни комисии за реализација на стручен испит на наставници и стручни соработници

Конкурси
јануари 6, 2023

Конкурс за избор на претседатели и заменици-преседатели на стручни комисии

Конкурс за избор на претседатели и заменици-преседатели на стручни комисии Пријава за кандидати за претседатели/заменици–претседатели на стручни комисии за реализација на стручен испит на наставници и стручни соработници

Конкурси
декември 28, 2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ за кандидатите кои се пријавиле за полагање стручен испит во есенскиот испитен рок во 2022 година

Се известуваат кандидатите што се пријавиле за полагање стручен испит во есенскиот испитен рок во 2022 година дека дополнително ќе бидат контактирани од страна на членовите на предметните комисии и ќе добијат подетални информации во врска со реализацијата на стручниот испит. Сакаме да напоменеме кандидатите кои навремено се пријавиле и доставиле документација во Државен испитен […]

Новости