Sesion provimi

Ju njoftojmë që sesioni i dytë i provimit në vitin 2018 për kandidatët për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm të cilët kanë fituar të drejtën për të hyrë në provim në përputhje me Ligjin për drejtor në shkollë fillore, shkollë të mesme, konvikt nxënësish dhe universitet i hapur qytetarë për mësim të përjetshëm(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.10/15, 145/15, 192/15 dhe 30/2016), do të realizohet në terminët vijues:

  • Pjesa e parë e provimit – 16.02.2018
  • Pjesa e dytë e provimit – 28.02.2018
  • Pjesa e tretë e provimit – 05/06.03.2018

Ftojmë kandidatët për provim të dorëzojnë dokumentet e kompletuara pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve më së voni deri më 08.02.2018.
Provimet do të mbahen në qendrën kompjuterike të Fakultetit Juridik „Justiniani I“, pranë Universitetit  „Shën Kirili dhe Metodi“  në Bul. „Goce Dellçev“ p.n, 1000 Shkup.