Извештаи од училишта

Извештаи од училишта

СУГС „Јосип Броз Тито“, Скопје - извештај од интегрална евалуација
СОСУ„Илинден“ – Општина Илинден, Скопје - извештај од интегрална евалуација
СУГС „Панче Арсовски“,Скопје - извештај од интегрална евалуација
СУГС ,,Георги Димитров” – Скопје - извшетај од интегрална евалуација
СЕТУГС„Михајло Пупин“ - Скопје - изшветај од интегрална евалуација
СУГС „Никола Карев” - извештај од самоевалуација
СУГС „Димитар Влахов“ - Скопје - извештај од самоевалуација 2018-2020 година
СУГС „Димитар Влахов“ - Скопје - извештај од самоевалуација 2020-2022 година
ДУРДМОВ ,,Димитар Влахов,,- Скопје - извештај од самоевалуација
СГГУ „Здравко Цветковски“ – Скопје - извештај од самоевалуација
СУГС „Кочо Рацин“ – Скопје - извештај од самоевалуација
СЕТУ „Михајло Пупин“ - Скопје - извештај од самоевалуација
СУГС ,,Лазар Танев" - Скопје - извештај од самоевалуација
СЕПУГС “Васил Антевски-Дрен” – Скопје - изшветај од самоевалуација 2020 година
СЕПУГС “Васил Антевски-Дрен” – Скопје - изшветај од самоевалуација 2022 година
СУГС „Панче Арсовски“ – Скопје - извештај од самоевалуација
СУГС „Панче Арсовски“ – Скопје - извештај од самоевалуација 2022 година
СУГС„Владо Тасевски“ - СКОПЈЕ - Извештај од самоевалуација
ООУ „Александар Македонски" - Скопје - извештај од самоевалуација
СУГС „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - Скопје - извештај од самоевалуација
СУГС „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - Скопје - извештај од самоевалуација - 2023 година
АСУЦ „ Боро Петрушевски“ - Скопје - извештај од самоевалуација
СУГС „ШАИП ЈУСУФ“ – Скопје - извештај од самоевалуција
СУГС „Лазар Танев“ - Скопје - извештај од самоевалуација
СУГС Гимназија „ Панче Арсовски “ – Скопје - извештај од самоевалуција
Соу „Зеф Лјуш Марку“ - извештај од самоевалуација 2023 - 2024
„25 Мај“ - Гази Баба
„Дане Крапчев“ - Гази Баба
„Дане Крапчев“ - Гази Баба - извштај од самоевалуација 2020-2022 година
„Григор Прличев“, Скопје - извештај од интегрална евалуација
„Григор Прличев“, Скопје - извештај од самоевалуција
„Кирил и Методиј“ - с.Стајковци - извештај од самоевалуција 2018-2020 година
„Кирил и Методиј“ - с.Стајковци - извештај од самоевалуција 2020-2022 година
„Кирил и Методиј“ - с.Стајковци - извештај од самоевалуација 2020-2022 година
„Кирил и Методиј“ - с.Стајковци - извештај од самоевалуација 2022-2023 година
„Крсте Мисирков“ - Гази Баба
„Крум Тошев“ - с. Трубарево - извештај од самоевалуација
„Наум Наумовски-Борче“ - Гази Баба - извештај од самоевалуација 2020-2022 година
„Наум Охридски“ - с. Булачани
„Наум Охридски“ - с. Булачани - извештај од самоевалуција 2020-2022 година
„Стив Наумов“ - Автокоманда
„Стив Наумов“ - Автокоманда - извештај од самоевалуција 2020-2022 година
„Вера Јоциќ“ - Гази Баба
„Вера Јоциќ“ - Гази Баба - извештај од самоевалуција 2020-2022 година
„Његош“ - Јурумлери
„Бајрам Шабани“ - с. Грушино
„Ѓерѓ Кастриот Скендербеу“ - с. Арачиново
„26 Јули“ - Скопје
„26 Јули“ - Скопје - интегрална евалуација
„Браќа Рамиз и Хамид“ - Скопје
„Никола Вапцаров“, Скопје - извештај од интегрална евалуација
„Рајко Жинзифов“ - Скопје
„Васил Главинов“ - Скопје
„Хасан Приштина“ - Скопје
„7 Марси“ - Скопје
„Јашар Беј Шкупи“ - Скопје - извештај од интегрална евалуација
„Лирија“ - Скопје
„Конгреси и Манастирит“ - Скопје
„Тефејуз“ - Скопје

Посебно основно училиште - Основно училиште каде има паралелки со посебни потреби
ПОУ„Иднина”

Основно училиште за возрасни ЦОВ „Макаренко“ - Скопје
„ООУ Кирил Пејчиновиќ“ - Скопје
„ООУ Кирил Пејчиновиќ“ - Скопје - извештај од самоевалуција 2023 - 2024 година
„Св. Климент Охридски“ - с. Драчево
„Круме Кепески“, Скопје - извештај од самоевалуација
„Круме Кепески“, Скопје - извештај од самоевалуација - 2020-2022 година
„Круме Кепески“, Скопје - извештај од интегрална евалуација
„Кузман Шапкарев“ - Кисела Вода
„Кузман Јосифовски Питу“ - Скопјe
„Невена Георгиева Дуња“ - Скопје - извештај од самоевалуација - 2020-2022
„Партенија Зографски“, Скопје - извештај од интегрална евалуација
„Рајко Жинзифов“, н. Драчево - извештај од самоевалуација

Посебно основно училиште - Основно училиште каде има паралелки со посебни потреби
ДУРДМОВ „Димитар Влахов“ - Кисела Вода - извештај од самоевалуација
ПОУ „Д-Р Златан Сремец“ - Кисела Вода, Драчево, Ѓорче Петров, Карпош, Аеродром, Сарај
ПОУ „Д-Р Златан Сремец“ - Ѓорче Петров, Студеничани
„Алија Авдовиќ“ - с. Батинци
„Мустафа Ќемал Ататурк“ - с. Д. Количани
„Наим Фрашери“ - с. Студеничани
„Марко Цепенков“ - Зелениково
„ООУ 11 Октомври“ - Куманово
„Бајрам Шабани“ - Куманово
„Браќа Миладиновци“ - Куманово - извештај од самоевалуција 2019-2021 година
„Браќа Рибар“ - с. Табановце
„Јероним де Рада“ - с. Черкезе
„Карпош“ - с. Умин Дол
„ООУ Кирил и Методиј“ - с. Романовце - извештај од самоевалуција
„Кирил и Методиј“ - с. Романовце - интегрална евалуација
„Кочо Рацин“ - Куманово
„Крсте Мисирков“ - Куманово
„Магдалена Антова“ - с. Карпош
„ООУ Битолски Конгрес“ - с. Лопате - извештај од самоевалуација
„ООУ Битолски Конгрес“ - с. Лопате - извештај од самоевалуација - 2022 - 2023
„ООУ Битолски Конгрес“ - с. Лопате - интегрална евалуација
„Наим Фрашери“ - Куманово
„Толи Зордумис“ - Куманово - извештај за самоевалуција - 2022 - 2024 година
„Вера Которка“ - с. Клечевце - извештај од самоевалуација 2022 - 2023 година
„Вук Караџиќ“ - Куманово
„OOУ Христијан Карпош - извештај од самоевалуција 2020-2022 година“ - Куманово
„Антон Зако Чајупи“ - с. Отља
„Дитуриа“ - с. Липково
„Фаик Коница“ - с. Слупчане
„Култура“ - с. Матејче
„7 Марси“ - с. Опае
„Рилиндија“ - с. Лојане
„Христијан Тодоровски Карпош“ - с. Драгоманце - извештај од интегрална евалуација
„Христијан Карпош“ - с. Младо Нагоричане
„Светозар Марковиќ“ с. Старо Нагоричане
„Кочо Рацин“ - Кратово
„Христијан Тодоровски-Карпош“ - с. Ранковце
„Јоаким Крчовски“ - Крива Паланка
„Илинден“ - Крива Паланка
Основно музичко училиште
ОМУ „Панче Пешев“ - Куманово
„Блаже Конески" - Веле - извештај од самоевалуација
„Блаже Конески" - Веле - извештај од самоевалуација 2021 - 2023 година
„Блaгој Кирков" - Велес
„Јордан Хаџи Константинов Џинот" - Башино село
„Св. Кирил и Методиј" - Велес
„Васил Главинов" - Велес
„Рајко Жинзифов" - Г. Оризари
„Стојан Бурчевски Буридан" - Иванковци
„Стојан Бурчевски Буридан" - Иванковци - извештај од самоевалуција 2022 - 2023 година
„Петар Поп Арсов" - Богомила
„Тодор Јанев" - Чашка
„Лирија" - Г. Јаболчиште
„Даме Груев“ - Градско

Посебно основно училиште - Основно училиште каде има паралелки со посебни потреби
ПОУ„Маца Овчарова“ - Велес
Основно музичко училиште Место
ООМУ „Стефан Гајдов“ - Велес
„Славејко Арсов", Штип - извештај од самоевалуација
„Димитар Влахов“ - Штип - извештај од самоевалуција 2021 - 2023 година
„Славејко Арсов", Штип - извештај од самоевалуација - 2021 - 2023 година
„Славејко Арсов", Штип - извештај од интегрална евалуација
„Тошо Арсов“, Штип - извештај од самоевалуација
„Тошо Арсов“, Штип - извештај од самоевалуација 2020-2022 година
„Гоце Делчев“ - Штип
„Гоце Делчев“ - Штип - 2022
„Ванчо Прке“ - Штип - извештај од самоевалуација
„Страшо Пинџур“ - Карбинци
„Никола Карев“ - Пробиштип - извештај од самоевалуација
„Браќа Миладиновци“ - Пробиштип
„Гоце Делчев“ - Свети Николе
„Св. Кирил и Методиј“ - Свети Николе
„Методија Митевски Брицо“ - с. Лозово
„Даме Груев“ - с. Ерџелија
„Крсте Петков Мисирков“ - Радовиш
„Никола Карев“ - Радовиш
„Коста Рацин“ - с.Подареш
„Орце Николов“- с. Ињево
„Св. Кирил и Методиј“ - с. Ораовица
„Гоце Делчев“ - с. Конче
Основно музичко училиште - Основно училиште каде има паралелки
ОМУ „Сергеј Михајлов“ Штип
„Св. Кирил и Методиј“ - Кочани - извештај од самоевалуација
„Св. Кирил и Методиј“ - Кочани - извештај од интегрална евалуација
„Малина Попиванова“ - Кочани
„Никола Карев“ - Кочани
„Раде Кратовче“ - Кочани - извештај од самоевалуација
„Крсте Мисирков“, с. Оризари - извештај од интегрална евалуација
„Синиша Стоилов - с. Зрновци
„Св. Климент Охридски“ - с. Облешево
„Страшо Пинџур“ - с. Соколарци
„Гоце Делчев“ - Виница
„Славчо Стојменски“ - Виница
„Кочо Рацин“ - с. Блатец
„Никола Парапунов“ - Виница
„Св. Климент Охридски“ - Делчево
„Св. Климент Охридски“ - Делчево - Интегрална евалуација
„Ванчо Прке“ - Делчево
„Св. Кирил и Методиј“ - Македонска Каменица
„Никола Вапцаров“ - Струмица
„Видое Подгорец“ - Струмица - извештај од самоевалуација 2021 - 2023 година
„Сандо Масев“ - Струмица - извештај од самоевалуација
„Даме Груев“ - с. Куклиш
„Герас Цунев“ - с. Просениково
„Гоце Делчев“ - с. Вељуса
„Св.Кирил и Методиј“ - с. Дабиља
„Видое Подгорец“ - с. Колешино
„Гоце Делчев“ - Босилово
„Мануш Турновски“ - Ново Село
„Гоце Делчев“ - Василево
„Атанас Нивичански“ - с. Нова Маала, Василево
„Св. Кирил и Методиј“ - Иловица, Босилово
„Борис Трајковски“ - с. Моноспитово, Босилово
„Маршал Тито“ - с. Муртино, Струмица - извештај од самоевалуација
„Маршал Тито“ - с. Муртино, Струмица - извештај од самоевалуација 2021 - 2023 година
„Маршал Тито“, Струмица - извештај од интегрална евалуација
„Јосип Броз Тито“ Валандово
„Страшо Пинџур“ - с. Јосифово, Валандово

Посебно основно училиште, oсновно училиште каде има паралелки со посебни потреби
ПОУ „Св. Климент Охридски“ - с. Ново Село
ПОУ „Св. Климент Охридски“ - с. Ново Село - интегрална евалуација
ЈУ Завод Бања Банско - Бања Банско
Основно музичко училиште ОМУ „Боро Џони“ - Струмица
„Даме Груев“ - Битола
„Елпида Караманди“, Битола - извештај од самоевалуација
„Елпида Караманди“, Битола - извештај од самоевалуација 2020-2022 година
„Гоце Делчев“ - Битола
„Ѓорѓи Сугарев“ - Битола - извештај од самоевалуција
„Ѓорѓи Сугарев“ - Битола - извештај од самоевалуција 2021 - 2023 година
„Св.Кирил и Методиј" , Битола - извештај од самоевалуација
„Св.Кирил и Методиј" , Битола - извештај од самоевалуација - 2022 - 2023 година
„Св. Климент Охридски“ - Битола
„Коле Канински“ - Битола
„Стив Наумов“ - Битола
„Тодор Ангелевски“ - Битола
„д-р Трифун Пановски“, Битола - извештај од самоевалуација
„Александар Турунџиев“, с. Кукуречани - извештај од интегрална евалуација
„Крсте Петков Мисирков“ - с. Бистрица - извештај од самоевалуација
„Крсте Петков Мисирков“ - с. Бистрица - интегрална евалуација
„Браќа Миладиновци“ - с. Добрушево, Могила
„Кочо Рацин“ - с. Ивањевци, Могила
„Гоце Делчев“ - Могила
„Славко Лумбарковски“ - с. Новаци
Посебно основно училиште, oсновно училиште каде има паралелки со посебни потреби

ЗР „Кочо Рацин“ (оштетен слух) - Битола
Основно музичко училиште
ДМУ „Битола“ Битола
„Гоце Делчев“, Ресен - извештај од интегрална евалуација
„Мите Богоевски“ - Ресен - извештај од самоевалуција 2020 - 2022 година
„Браќа Миладиновци“ - с. Царев Двор
„Славејко Арсов“ - с. Подмочани
„Димитар Влахов“ - с. Љубојно
„Гоце Делчев“ - Демир Хисар - извештај од самоевалуација
„Браќа Миладиновци“ - с. Жван
„Даме Груев“ - с. Смилево
„Блаже Конески“ - Прилеп
„Добре Јованоски“ - Прилеп
„Кире Гаврилоски“ - Прилеп
„Рампо Левката“ - Прилеп
„Рампо Левката“ - Прилеп - извештај од самоевалуација 2022 година
„Кочо Рацин“ - Прилеп - извештај од самоевалуција 2021 - 2023 година
„Климент Охридски“ - Прилеп
„Гоце Делчев“ - Прилеп - извештај од самоевалуција 2020-2022 година
„Св. Кирил и Методиј“ - с. Канатларци
„Страшо Пинџур“ - с. Коњари - извештај од самоевалуција 2023 година
„Страшо Пинџур“ - с. Коњари - интегрална евалуација
„Манчу Матак“ - Кривогаштани
„Јонче Смугрески“ - с. Обршани
„Пецо Даскалот“ - с. Долнени
„Вера Циривири Трена“ - с. Дебреште
„Исмаил Ќемали“ - с. Црнилиште
„Пере Тошев“ с. Десово
„Мирче Ацев“ - с. Лажани
„Ѓорче Петров“ - с. Ропотово
„Лирија“ - с. Житоше
„Круме Волнароски“ - с.Тополчани - извештај од самоевалуција 2020 - 2022 година
„Никола Карев“ - Крушево
„Св. Кирил и Методиј“ - с. Бучин
„Св. Климент Охридски“ - Македонски Брод
Основно музичко училиште
ОМУ „Ордан Михајловски - Оца“ Прилеп
„Гоце Делчев“, Тетово - извештај од самоевалуација 2020-2022 година
„Св. Кирил и Методиј“, Тетово - извештај од интегрална евалуација
„Андреј Савевски Ќиќиш“ - Тетово
„Братство Миѓени“ - Тетово
„Истикбал“, Тетово - извештај од интегрална евалуација
„Наим Фрашери“, Тетово - извештај од интегрална евалуација
„Александар Здравковски“ - с. Јегуновце
„Коста Рацин“ - с. Брвеница
„Симче Настовски“, Вратница, Јегуновце - извештај од самоевалуација
„Сами Фрашери“ - Пирок, Боговиње
„Асдрени“ - с. Глоѓи - извештај од самоевалуција 2021 - 2023 година
„Кирил Пејчиновиќ“ - Теарце
„Ибрахим Темо“ - Желино
„Исмаил Ќемали“ - Теарце
„Исмаил Ќемали", Теарце - извештај од интегрална евалуација
„Реџеп Вока“ - Тетово
„Прпарими“ - Тетово
„Шемшево“ - Шемшево, Јегуновце - извештај од интегрална евалуација
„Сабедин Бајрами“ - с. Камењане, Боговиње
„Рилиндија“, с. Селце, Тетово - изшветај од самоевалуација
„Фан Ноли“ - Желино
„7 Марси“ - с. Челопек, Брвеница
„Хасан Таксини“ - с. Рогле, привремено се во с. Мерово
„Фаик Коница“ - с. Доброште, Теарце - извештај од самоевалуација
„Еќрем Чабеј“ - Теарце
„Беса“, с. Вешала - извештај од интегрална евалуација
„Лирија“ - с. Жеровјане, Боговиње
„Дервиш Цара“ - Боговиње
„Пашко Васа“ - Желино
„Раметула Амети“ - с. Чифлик, Желино
„Абдил Фрашери“ - Боговиње
„Луиѓ Гуракуќи“ - Желино
„Ѓерѓ Кастриоти Скендербеу“ - с. Порој
„11 Октомври“, с. Урвич, Боговиње - извештај од интегрална евалуација
„Гоце Делчев“ - с. Стенче, Брвеница
„Лирија“ - Тетово
"Фан Ноли" - с.Требош - извештај од самоевалуација 2020-2022 година
Основно музичко училиште
ДМУ „Тодор Скаловски - Тетоец“, Тетово - интегрална евалуација
„Единство“ - Гостивар
„Мустафа Кемал Ататурк“ - Гостивар - извештај од интегрална евалуација
„Гоце Делчев“ - Гостивар - извештај од самоевалуција
„Јосип Броз Тито“ - с. Жировница
„Ѓорѓија Пулевски“ - Ростуше
„Блаже Конески“ - с. Скудриње
„Денче Дејаноски“ - Маврови Анови
„Фаик Коница“ - с. Дебреше, Гостивар
„Прпарими“ - Чегране, Гостивар
„Форина“ - Гостивар
„Врапчиште“ - Врапчиште
„Наим Фрашери“ - с. Неготино, Врапчиште
„Сали Лиси- с. Добридол, Врапчиште - извештај од интегрална евалуација
„Мехмед Дерала“ - с. Градец, Врапчиште
„Исмаил Ќемали“ - Гостивар
„Чајла“, Гостивар - извештај од интегрална евалуација
„Ѓон Бузуку“ - с. Србиново
„Ѓон Бузуку“ - с. Србиново - интегрална евалуација
„Лириа“ - с. Вруток, Гостивар
Основно музичко училиште, oсновно училиште каде има паралелки
ОМУ „Енвер Стафаи“ - Гостивар
„Братство Единство“ - Дебар
„Саид Најдени“, Дебар - извештај од интегрална евалуација
„Ристе Ристески“ - с. Долно Косоврасти
„Мустафа Кемал Ататурк“ - Центар Жупа
„Неџати Зеќирија“ - с. Коџаџик
„Санде Шетрјоски“ - Кичево
„Кузман Јосифовски Питу“ - Кичево
„Д-р Владимир Полежиновски“ - Кичево
„Реџо Рушит Зајази“ - Зајас
„Наим Фрашери“ - с. Јагол Доленци
„Милто Гура“ - с. Стрелци
„Милто Гура“ - с. Стрелци - интегрална евалуација
„Ѓерѓ Кастриоти Скендербеу“ - с. Србица - интегрална евалуација
„Христо Узунов“ - с. Другово
„Мустафа Кемал Ататурк“ - с. Пласница
„Јунус Емре“- с. Лисичани, Пласница
„Фаик Коница“ - с. Грешница, Кичево
„Св. Климент Охридски“, с. Драслајца - извештај од самоевалуација
„Мурат Лабуништи“ - Лабуништа
„Единство“ - Октиси
„Зини Хани“ - с. Велешта
„Нури Мазари“ - с. Делогожда
„Гоце Делчев“, с. Јабланица - извештај од интегрална евалуација
„Орхан Џемаили“ - с. Г. Татеши
„Страшо Пинџур“ - Вевчани
„Ашим Агуши“ - с. Радолишта
„Гоце Делчев“ - Подгорци
„Јосип Броз Тито“ - Струга
„Браќа Миладиновци“ - Струга