Zëvendës drejtor

Zv drejtor

Të dhëna personale:

Emri dhe mbiemri:  Dritan Imeri

Data e lindjes (11.01.1980 – Gostivar)

Vendëbanimi: Gostivar „18 Nëntori“, Republika e Maqedonisë së Veriut

Shkollimi:

Shkolla fillore:  SHF“Ismail Qemaili“- Gostivar

Shkolla e mesme:  SHMTK„Gostivari“- Gostivar

Fakulteti: Fakulteti filozofik dega Histori – Tetovë

Profili arsimor:  Profesor i diplomuar i Historisë

Përvoja e punës:

SHMK „ Gostivari“  Gostivar(2006-2017)- profesor
SHMK „ Gostivari“  Gostivar(2017-2018)- drejtor
SHMK „ Gostivari“  Gostivar(2018-2021)- profesor

Zëvendës drejtor në Qendrën shtetërore të provimeve – Shkup (2021 –  )

e-mail: dritanimeri@dic.edu.mk