All posts by: admin

About admin

декември 13, 2017

Известување

Ве информираме  дека на 16.12.2017 година (сабота)  согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува обука за директор, која ќе се одвива на македонски јазик. Обуката ќе се одржува во просториите […]

Новости
декември 13, 2017

Известување

Почитувани кандидати за обука за директор  на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење, Ве известуваме дека ќе можете да се вклучите во следење на обуките само ако ги имате поднесено сите документи кои се бараат. Во делот „Обука и испит за директори“  ќе можете да ги најдете сите […]

Новости
декември 7, 2017

Конкурс за избор на надворешни соработници – обучувачи

Државниот испитен центар распишува Конкурс за избор на надворешни соработници – обучувачи кои треба да ја реализираат Програмата за обука и испит на директори на основни и средни училишта, и тоа по еден обучувач на македонски јазик за:

Конкурси
ноември 23, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 25.11.2017 година (сабота)  согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува првиот модул од обуката за директор, која ќе се одвива на македонски јазик. Обуката ќе се […]

Новости
ноември 22, 2017

Втор дел на испит за директор – Проверка способноста за примена на теоретските заења

Ве известуваме дека на ден 24.11.2017 година (петок), согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на РМ“ бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  повторно ќе се одржи вториот дел од испитот за директор.  Испитот ќе се одржи во просториите […]

Новости
ноември 13, 2017

Втор дел на испит за директор – Проверка способноста за примена на теоретските заења

Ве известувама дека на 21.11.2017 година (вторник), согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016), за кандидатите кои успешно го положиле првиот дел од испитот, ќе се одржи втор дел на испитот за […]

Новости
октомври 9, 2017

Трет дел на испит за директор – презентација и одбрана на завршен семинарски труд

Ве известувама дека на 19.10.2017 година (четврток), согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016), за кандидатите кои успешно го положиле вториот дел од испитот, ќе се одржи трет дел на испитот за […]

Новости
октомври 9, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 21.10.2017 година (сабота)  согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува првиот модул од обуката за директор, која ќе се одвива на македонски јазик. Обуката ќе […]

Новости
септември 22, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 30.09.2017 година (сабота) согласно новиот Закон  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува првиот модул од обуката за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички […]

Uncategorized, Новости
јуни 22, 2017

Испит за директори

Ве известуваме дека испитот за директори ( прв дел-Практична проверка на компјутерски вештини)  ќе се полага на 29.06.2017 г., во 17 часот, додека вториот  дел-Проверка на способноста за примена на теоретските знаења –  на  30.06 2017 година во 10 : 45 часот. Испитите ке се одржат во просториите на АСЕКО на ул.Христо Смирненски 30 , 1000 Скопје […]

Новости