Конкурси

март 27, 2023

Конкурс за избор на надворешни соработници-преведувачи и независни читачи

Конкурс за избор на надворешни соработници-преведувачи и независни читачи ПРИЈАВА ЗА НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК ̶ ПРЕВЕДУВАЧ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРЖАВНАТА МАТУРА ПРИЈАВА ЗА НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК ̶ НЕЗАВИСЕН ЧИТАЧ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДРЖАВНАТА МАТУРА

Конкурси
февруари 14, 2023

Јавен оглас број – 44/2023 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен испитен центар Скопје за следните работни места

Јавен оглас број – 44/2023 за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државен испитен центар Скопје.

Конкурси
февруари 10, 2023

Повторен конкурс за избор на претседатели и заменици-преседатели на стручни комисии

Конкурс за избор на претседатели и заменици-преседатели на стручни комисии Пријава за кандидати за претседатели/заменици–претседатели на стручни комисии за реализација на стручен испит на наставници и стручни соработници

Конкурси
јануари 6, 2023

Конкурс за избор на претседатели и заменици-преседатели на стручни комисии

Конкурс за избор на претседатели и заменици-преседатели на стручни комисии Пријава за кандидати за претседатели/заменици–претседатели на стручни комисии за реализација на стручен испит на наставници и стручни соработници

Конкурси