Стручен испит за приправници

Почитувани,

Почитувани Ве известуваме дека со почетокот на учебната 2020/2021 година започнува примената на новите правилници за подготовка и реализација на стручниот испит за наставници и стручни соработници. Имено за кандидатите што ќе започнат со приправнички стаж во учебната 2020/2021 година ќе се применуваат сите одредби од новите правилници.

Правилниците се наоѓаат ТУКА.

За кандидатите на кои приправничкиот стаж им започнач пред да почнат да се применуваат новите правилници испитот ќе се полага по старо.

 

Правилници за стручен испит

Известување   за полагање стручен испит за наставници и стручни соработници во есенскиот испитен рок во 2020 година. 

Пријава за полагање на стручен испит_

Протокол за пристапување при полагање на стручен испит за наставници и стручни соработници

Протокол за пристапување при полагање на стручен испит за наставници и стручни соработници во тек на пандемија со COVID-19

Сите информации поврзани со стручен испит за приправници ги добиете на тел. број 075/ 300 606