Стручен испит за приправници

Почитувани,

Почитувани Ве известуваме дека со почетокот на учебната 2020/2021 година започнува примената на новите правилници за подготовка и реализација на стручниот испит за наставници и стручни соработници. Имено за кандидатите што ќе започнат со приправнички стаж во учебната 2020/2021 година ќе се применуваат сите одредби од новите правилници.

Правилници за стручен испит

За кандидатите на кои приправничкиот стаж им започнач пред да почнат да се применуваат новите правилници испитот ќе се полага по старо.

Сите информации поврзани со стручен испит за приправници ги добиете на тел. број 075/ 300 606

ИЗВЕСТУВАЊЕ за полагање стручен испит за наставници и стручни соработници во пролетниот испитен рок 2021 година

Насоки за изработка на домашна писмена работа за приправнички испит

Протокол за пристапување при полагање на стручен испит за наставници и стручни соработници во тек на пандемија со COVID-19