dic

октомври 12, 2022

Обука „ВОВЕД ВО ДРЖАВНОТО ТЕСТИРАЊЕ“

Денес (12.10.2022 година) во Скопје започна четиридневната обука „Вовед во државното тестирање“ во рамките на Проектот „Развој и имплементација на државното тестирање во основното образование во РСМ“. Обуката ја водат меѓународните експерти Јосе Нојонс и Жанета Џумхур, со поддршка од советници од Државниот испитен центар, а во неа учествуваат 50 наставници и професори од сите нивоа на образованието (основно, средно и високо образование).

На првиот ден од обуката на учесниците имаа можност детално да се запознаат со: општите карактеристиките на државните тестирања и со примери од различни земји, Концепцијата за државното тестирање во основното образование во РСМ, начинот на спроведување на преттестирањето во учебната 2020/2021 година и главното тестирање во учебната 2021/2022 години во III одделение и развојот на рамките за оценување за мајчин јазик (македонски јазик и албански јазик) и за математика во III одделение. Во следните три дена од обуката, учесниците ќе имаат можност да ги унапредат своите знаења за креирање стандардизирани задачи со упатства за оценување и дизајнирање стандардизирани тестови за мајчин јазик (македонски јазик и албански јазик) и математика (на македонски јазик и на албански јазик).

Проектот „Развој и имплементација на државното тестирање во основното образование во РСМ“ е дел од поширокиот Проект „Унапредување на основното образование во РСМ“ што го спроведува Министерството за образование и наука, со поддршка од Светската банка.

284467639_657120132785963_3023970709155604505_n

311192188_836615364439513_5144495463344856994_n

311009716_3193475140915815_8477715982636422052_n

310957061_795427968243988_2352317425542768764_n

310891776_779084739865902_3154947463822389449_n

310842162_784212395984593_9093671781647128897_n

310786052_772730797139420_3232217130260015305_n

310226269_3032929327009345_4191940150789939564_n

278396724_5558386287584865_8849193926266848177_n

311464218_513653173570768_925056760901366936_n

311378181_787756715669599_6889573855873458262_n

311262138_1146309546290513_4700010145557854410_n

311252729_1067781407129632_1541198997488183226_n

310541079_898366284478030_1883336312493486453_n

Новости
About Artan Abdulla