dic

декември 23, 2021

Oбука на срекретарите на училишни матурски комисии од средните училишта

Државниот испитен центар на 22.12.2021 година на македонски и на албански јазик реализираше обука на далечина на секретарите на училишни матурски комисии од средните училишта. Целта на обуката беше секретарите, а преку нив и останатите наставници и ученици да се запознаат со државната матура во учебната 2021/2022 и начинот на внес на податоци во базата за државна матура.

Новости
About admin