Новости

јуни 3, 2020

СООПШТЕНИЕ

Поради состојбата со COVID 19, пролетната испитна сесија 2020 година за стручниот испит за наставници и стручни соработници СЕ ОДЛОЖУВА за наредната учебна година, односно веднаш штом ќе започне редовна настава во училиштата. Документите поднесени во Државен испитен центар за пролетната испитна сесија од страна на кандидатите ќе бидат важечки и нема потреба од дополнително […]

Новости
февруари 24, 2020

Известување за полагање стручен испит за наставници и стручни соработници во пролетниот испитен рок во 2020 година

Ве информираме дека ќе се реализира испитна сесија  за стручен испит во Државниот испитен центар во пролетниот  испитен рок во период од  23.3 до 30.4.2020 година. Пријавата со комплетната документација се доставува до Државниот испитен центар ИСКЛУЧИВО по пошта на адреса на ул.„Васил Ѓоргов“ бб., 1000 Скопје, најдоцна до 10.03.2020 година (вторник).   Известување   за полагање стручен испит за наставници и […]

Новости
јануари 8, 2020

Информација за 20-та испитна сесија во 2020 година (јануари)

Ве информираме дека 20-та испитна испитна сесија (јануари 2020 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за […]

Новости
декември 7, 2019

Информација за 19-та испитна сесија во 2019 година (декември)

Ве информираме дека 19-та испитна  сесија (декември 2019 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно […]

Новости
ноември 12, 2019

Информација за 18-та испитна сесија во 2019 година (ноември)

Ве информираме дека 18-та испитна испитна сесија (ноември 2019 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за […]

Новости
октомври 25, 2019

Известување

Државниот испитен центар за да им излезе во пресрет на кандидатите за полагање на стручниот испит на наставници, стручни соработници и воспитувачи во есенскиот испитен рок во 2019 година, го ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДО 31.10.2019 ГОДИНА. Забелешка: Потребната документација останува иста и се испраќа исклучиво по пошта.

Новости
октомври 9, 2019

Известување за полагање стручен испит за наставници, стручни соработници и воспитувачи во есенскиот испитен рок во 2019 година

Ве информираме дека ќе се реализира испитна сесија во Државниот испитен центар во есенскиот испитен рок во период од  01.11 до 15.12.2019 година, и тоа за: Приправниците кои за првпат се пријавуваат за полагање стручен испит и Приправниците кои не го положиле испитот или тестот за интегритет. За кандидатите што предходно се пријавиле за  полагање стручен […]

Новости
август 23, 2019

Информација за 17-та испитна сесија во 2019 година (септември)

Ве информираме дека 17-та испитна испитна сесија (септември 2019 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за […]

Новости
јуни 12, 2019

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТЕСТОТ ПО НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ „БИОЛОГИЈА“ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК НА ДРЖАВНАТА МАТУРА

Државниот испитен центар информира дека во тестот по наставниот предмет Биологија на албански јазик, во рамките на државната матура, е направена ненамерна техничка грешка која не влијае врз резултатите на матурантите. Тестот по Биологија е идентичен на сите три јазици (македонски, албански и турски јазик). Идентични се зададените задачи, точните одговори и клучот според кој […]

Новости