Новости

јуни 9, 2017

Испит за директори

Почитувани, Ве известуваме дека испитот за директори ( прв дел-Практична проверка на компјутерски вештини)  ќе се полага на 14.06.2017 г., во 16 часот, додека вториот  дел-Проверка на способноста за примена на теоретските знаења –  на  19.06 2017 година во 16 часот. Испитите ке се одржат во просториите на АСЕКО на ул.Христо Смирненски 46 , 1000 Скопје […]

Новости
јуни 2, 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Почитувани, Ве известуваме дека со оглед на тоа што на 01.06.2017 година Собранието на Република Македонија донесе Закон за изменување на Законот за основното образование, Закон за изменување на Законот за средното образование и Закон за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта (Службен весник на Република Македонија бр. 67 од 1 […]

Новости
мај 25, 2017

Упатсво за тестатор

На следниов линк: https://www.youtube.com/watch?v=3s43hIm-bXw&feature=youtu.be можете да го погледнете видеото во кое се презентирани чекорите на главните задолженија кои ги имаат тестаторите во државната матура.

Новости
март 9, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 18.03.2017 година (сабота)  согласно новиот Закон  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува првиот модул од обуката за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички […]

Новости
март 3, 2017

Информација за обука на директори

Ве известуваме дека во тек е формирање на нова група  за обука на кандидати за директори согласно новиот Закон  за обука и испит за директор,на основно училиште,средно училиште,ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење (“Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016). Пријавувањето на кандидатите  за обука се врши  писмено со […]

Новости
февруари 7, 2017

Испит за директори на основно училиште

На 14.02.2017 година (вторник) со почеток во 16:00 часот во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи испит за директор на ОСНОВНО училиште. Заинтересираните кандидати, треба да достават: Пријава за полагање на испит (симни пријава); Уплатница за испит за директор на сума од  3100,00 ден.  на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 1); Завршната семинарска работа во […]

Новости
јануари 27, 2017

Испит за директори на основно училиште

На 03.02.2017 година (петок) со почеток во 14:00 часот во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи испит за директор на ОСНОВНО училиште. Заинтересираните кандидати, треба да достават: Пријава за полагање на испит (симни пријава); Уплатница за испит за директор на сума од  3100,00 ден.  на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 1); Завршната семинарска работа во […]

Uncategorized, Новости
октомври 16, 2016

Известување

Ве известуваме дека на 23.12.2016 во 12:00 часот  ќе бидат објавени прашањата за екстерно тестирање на постигањата на учениците од завршните години во средното образование.

Новости
октомври 12, 2016

Испит за директори на основно училиште

На 28.12.2016 година (среда) со почеток во 15:30 часот во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи испит за директор на ОСНОВНО училиште. Заинтересираните кандидати, треба да достават: Пријава за полагање на испит (симни пријава); Уплатница за испит за директор на сума од  3100,00 ден.  на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 1); Завршната семинарска работа во три […]

Новости