dic

ноември 6, 2020

Информација за 24-та испитна сесија во 2020 година (Ноември)

Ве информираме дека 24-та испитна испитна сесија (ноември 2020 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр. 10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016, 20/18 и 140/18), ќе се одржи во следните термини:

  • Прв дел на испитот – од 17 и 18.11.2020 (од 15:00 ч.)
  • Втор дел на испитот – 19 и 20 .11.2020  (од 15:00 ч.)
  • Трет дел на испитот –21,22,23.11.2020  (од 9:00 ч.)

Кандидатите за испит комплетните документи треба да ги достават во Државниот испитен центар во периодот од 06.11.2020 – 16.11.2020 година до 15 часот.
Испитите ќе се одржат во компјутерскиот центар на  Државниот Испитен Центар на ул. „Васил Ѓорѓов“ бб, 1000 Скопје.

Новости
About admin