dic

март 9, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 18.03.2017 година (сабота)  согласно новиот Закон  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува првиот модул од обуката за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет на македонски јазик.

Обуката ќе се одржи во СГГУГС  „Здравко Цветковски“ во Скопје во 9.00 часот. Адреса: Бул. Партизански одреди бр. 91, Скопје 1000, Македонија

Новости
About admin