dic

април 4, 2018

Известување

Се известуваат сите заинтересирани кандидати за оценувачи дека Државниот испитен центар – Скопје на ден 31 03.2018 г. го објави јавниот конкурс за избор на надворешни соработници – оценувачи на тестови од екстерниот дел на државната матура во учебната 2017/2018 година во дневните весници Слободен печат и Лајм. Конкурсот е поставен на нашата веб-страница и од истиот ќе може да се користат потребните информации за пријавување.

Новости
About admin