dic

август 26, 2020

Известување за новите правилници за стручен испит

Почитувани,

Почитувани Ве известуваме дека со почетокот на учебната 2020/2021 година започнува примената на новите правилници за подготовка и реализација на стручниот испит за наставници и стручни соработници. Имено за кандидатите што ќе започнат со приправнички стаж во учебната 2020/2021 година ќе се применуваат сите одредби од новите правилници.

Правилниците се наоѓаат ТУКА.

За кандидатите на кои приправничкиот стаж им започнал пред да почнат да се применуваат новите правилници испитот ќе се полага по старо.

Државен испитен центар

Новости
About admin