dic

февруари 18, 2022

Обука за ПИСА 2022

Државниот испитен центар на 15.02.2022 година реализираше обука на далечина на училишните координатори за спроведување на ПИСА 2022 студијата од сите средни училишта.
Целта на обуката беше училишните коодинатори, а преку нив и останатите наставници и ученици да се запознаат од важноста на учеството во меѓународните студии, досегашното учество на нашата држава во ПИСА студијата и претстојните активности за реализација на ПИСА 2022.

Новости
About Artan Abdulla