dic

ноември 19, 2020

Информација за 25-та испитна сесија во 2020 година (Декември)

Ве информираме дека 25-та испитна испитна сесија (декември 2020 година) за кандидатите за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење кои се стекнати со право на полагање на испит согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр. 10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016, 20/18 и 140/18), ќе се одржи во следните термини:

Кандидатите за испит комплетните документи треба да ги достават во Државниот испитен центар во периодот од 20.11.2020 – 27.11.2020 година до 15 часот.
Испитите ќе се одржат во компјутерскиот центар на  Државниот Испитен Центар на ул. „Васил Ѓорѓов“ бб, 1000 Скопје.

Новости
About admin