dic

октомври 5, 2023

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници во есенски испитен рок 2023 година

Согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Државен испитен центар организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот.
Државниот испитен центар објавува јавен повик за кандидати за полагање стручен испит во есенски испитен рок 2023 година.

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници во есенски испитен рок 2023 година
Известување за полагање стручен испит за наставници и стручни соработници во есенскиот испитен рок 2023 година(PDF).

Пријава за полагање стручен испит

Новости
About Artan Abdulla