dic

март 17, 2023

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници во пролетен испитен рок 2023 година

Согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Држвавен испитен центар организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот.
Државниот испитен центар објавува јавен повик за кандидати за полагање стручен испит во пролетна испитна сесија 2023 година.

Сите потребни информации за јавниот повик ќе ги добиете во линкот подолу:
Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници
Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници (PDF)

Новости
About admin