dic

февруари 18, 2022

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници

Согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Држвавен испитен центар организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот.
Државниот испитен центар објавува јавен повик за кандидати за полагање стручен испит во пролетна испитна сесија 2022 година, која ќе се реализира во текот на месеците март – април 2022 година.

Сите потребни информации за јавниот повик ќе ги добиете во линкот подолу:
Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници
Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници(PDF)

Новости
About Artan Abdulla