dic

ноември 23, 2023

[НОВО]Известување (ЈАВЕН ПОВИК) за пријавување на директори на училишта за следење на напредна обука

Почитувани директори,
Согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2015, 145/2015, 192/2015, 30/2016, 120/2018 и 140/2018) секој директор на училиште со положен испит за директор е должен да посетува напредна обука од најмалку 4 семинарски денови (по 8 часа), со вкупно времетраење од 32 часа во текот на годината.

Известување (ЈАВЕН ПОВИК) за пријавување на директори на училишта за следење на напредна обука(PDF)
Пријава за напредна обука(PDF)

Новости
About Artan Abdulla