dic

април 1, 2024

Известување (ЈАВЕН ПОВИК) за пријавување на директори на училишта за следење на напредна обука

Почитувани директори,
Согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2015, 145/2015, 192/2015, 30/2016, 120/2018 и 140/2018) секој директор на училиште со положен испит за директор е должен да посетува напредна обука од најмалку 4 семинарски денови (по 8 часа), со вкупно времетраење од 32 часа во текот на годината.

Известување (ЈАВЕН ПОВИК) за пријавување на директори на училишта за следење на напредна обука(PDF)
Пријава за напредна обука(PDF)

Новости
About admin