dic

декември 28, 2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ за кандидатите кои се пријавиле за полагање стручен испит во есенскиот испитен рок во 2022 година

Се известуваат кандидатите што се пријавиле за полагање стручен испит во есенскиот испитен рок во 2022 година дека дополнително ќе бидат контактирани од страна на членовите на предметните комисии и ќе добијат подетални информации во врска со реализацијата на стручниот испит.

Сакаме да напоменеме кандидатите кои навремено се пријавиле и доставиле документација во Државен испитен центар, НЕ Е ПОТРЕБНО ПОВТОРНО ДА СЕ ПРИЈАВУВААТ.

ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР

Новости
About Artan Abdulla