dic

август 18, 2022

Државна матура – резултати август 2022

18.08.2022 – Училишната матурска комисија треба да ги објави резултатите во 10:00 часот. За кандидатите кои не приговарале прелиминарните резултати се конечни резултати.

Резултатите ќе бидат достапни и на веб страната на ДИЦ (www.matura.gov.mk).
Резултатите се достапни на следниот линк: http://rezultati.dic.edu.mk
18, 19 и 22.08.2022(до 10:00 часот)  – Доставување на приговори за резултатите од учениците до УМК. Веднаш по доставувањето на приговорот од страна на кандидатот, УМК е должна податоците да ги внесе во Апликацијата за приговори, согласно упатствата дадени од ДИЦ. Линк за внес на приговори:
http://prigovori.dic.edu.mk/PRIGAVG2022/PRIGOVORIAVGUST2022.nsf/names.nsf?Login

Новости
About admin