All posts by: admin

About admin

ноември 23, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 25.11.2017 година (сабота)  согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува првиот модул од обуката за директор, која ќе се одвива на македонски јазик. Обуката ќе се […]

Новости
ноември 22, 2017

Втор дел на испит за директор – Проверка способноста за примена на теоретските заења

Ве известуваме дека на ден 24.11.2017 година (петок), согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на РМ“ бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  повторно ќе се одржи вториот дел од испитот за директор.  Испитот ќе се одржи во просториите […]

Новости
ноември 13, 2017

Втор дел на испит за директор – Проверка способноста за примена на теоретските заења

Ве известувама дека на 21.11.2017 година (вторник), согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016), за кандидатите кои успешно го положиле првиот дел од испитот, ќе се одржи втор дел на испитот за […]

Новости
октомври 9, 2017

Трет дел на испит за директор – презентација и одбрана на завршен семинарски труд

Ве известувама дека на 19.10.2017 година (четврток), согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016), за кандидатите кои успешно го положиле вториот дел од испитот, ќе се одржи трет дел на испитот за […]

Новости
октомври 9, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 21.10.2017 година (сабота)  согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува првиот модул од обуката за директор, која ќе се одвива на македонски јазик. Обуката ќе […]

Новости
септември 22, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 30.09.2017 година (сабота) согласно новиот Закон  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува првиот модул од обуката за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички […]

Uncategorized, Новости
јуни 22, 2017

Испит за директори

Ве известуваме дека испитот за директори ( прв дел-Практична проверка на компјутерски вештини)  ќе се полага на 29.06.2017 г., во 17 часот, додека вториот  дел-Проверка на способноста за примена на теоретските знаења –  на  30.06 2017 година во 10 : 45 часот. Испитите ке се одржат во просториите на АСЕКО на ул.Христо Смирненски 30 , 1000 Скопје […]

Новости
јуни 9, 2017

Испит за директори

Почитувани, Ве известуваме дека испитот за директори ( прв дел-Практична проверка на компјутерски вештини)  ќе се полага на 14.06.2017 г., во 16 часот, додека вториот  дел-Проверка на способноста за примена на теоретските знаења –  на  19.06 2017 година во 16 часот. Испитите ке се одржат во просториите на АСЕКО на ул.Христо Смирненски 46 , 1000 Скопје […]

Новости
јуни 2, 2017

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Почитувани, Ве известуваме дека со оглед на тоа што на 01.06.2017 година Собранието на Република Македонија донесе Закон за изменување на Законот за основното образование, Закон за изменување на Законот за средното образование и Закон за изменување на Законот за наставници во основните и средните училишта (Службен весник на Република Македонија бр. 67 од 1 […]

Новости