All posts by: admin

About admin

мај 25, 2017

Упатсво за тестатор

На следниов линк: https://www.youtube.com/watch?v=3s43hIm-bXw&feature=youtu.be можете да го погледнете видеото во кое се презентирани чекорите на главните задолженија кои ги имаат тестаторите во државната матура.

Новости
март 16, 2017

Јавен конкурс за избор на надворешни соработници – набљудувачи

Државниот испитен центар распишува Конкурс за избор на надворешни соработници- набљудувачи на процесот за екстерна проверка на постигањата на учениците во основното и средното образование (гимназиско, средно уметничко, средно стручно образование со тригодишно и четиригодишно траење), и тоа за во следниве општини:

Конкурси
март 9, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 18.03.2017 година (сабота)  согласно новиот Закон  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува првиот модул од обуката за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички […]

Новости
март 4, 2017

Јавен конкурс за избор на надворешни соработници –контролори

Државниот испитен центар распишува Конкурс за избор на надворешни соработници контролори на прашања/задачи за екстерно проверување на постигањата на учениците во основното и средното образование (гимназиско, средно уметничко, средно стручно образование со тригодишно и четиригодишно траење) и тоа од следнитеобласти:

Конкурси
март 3, 2017

Информација за обука на директори

Ве известуваме дека во тек е формирање на нова група  за обука на кандидати за директори согласно новиот Закон  за обука и испит за директор,на основно училиште,средно училиште,ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење (“Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016). Пријавувањето на кандидатите  за обука се врши  писмено со […]

Новости
февруари 7, 2017

Испит за директори на основно училиште

На 14.02.2017 година (вторник) со почеток во 16:00 часот во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи испит за директор на ОСНОВНО училиште. Заинтересираните кандидати, треба да достават: Пријава за полагање на испит (симни пријава); Уплатница за испит за директор на сума од  3100,00 ден.  на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 1); Завршната семинарска работа во […]

Новости
јануари 27, 2017

Испит за директори на основно училиште

На 03.02.2017 година (петок) со почеток во 14:00 часот во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи испит за директор на ОСНОВНО училиште. Заинтересираните кандидати, треба да достават: Пријава за полагање на испит (симни пријава); Уплатница за испит за директор на сума од  3100,00 ден.  на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 1); Завршната семинарска работа во […]

Uncategorized, Новости
октомври 16, 2016

Известување

Ве известуваме дека на 23.12.2016 во 12:00 часот  ќе бидат објавени прашањата за екстерно тестирање на постигањата на учениците од завршните години во средното образование.

Новости
октомври 12, 2016

Испит за директори на основно училиште

На 28.12.2016 година (среда) со почеток во 15:30 часот во просториите на Државниот испитен центар ќе се одржи испит за директор на ОСНОВНО училиште. Заинтересираните кандидати, треба да достават: Пријава за полагање на испит (симни пријава); Уплатница за испит за директор на сума од  3100,00 ден.  на сметка на Државниот испитен центар (види уплатница 1); Завршната семинарска работа во три […]

Новости