dic

декември 9, 2020

Државниот испитен центар состанок на далечина со сите директори на средните училиштa

Државниот испитен центар на 09.12.2020 година реализираше состанок на далечина со сите директори на средните училишта. Целта на состанокот беше директорите, а преку нив и останатите наставници и ученици да се запознаат со новините во државната матура во учебната 2020/2021 година. Средбата ја водеа директорката на Државнит испитен центар м-р Елизабета Наумовска и раководителот на Секторот за испити, ИТ и истражувања д-р Бети Ламева.

Новости
About Artan Abdulla