dic

октомври 9, 2017

Трет дел на испит за директор – презентација и одбрана на завршен семинарски труд

Ве известувама дека на 19.10.2017 година (четврток), согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016), за кандидатите кои успешно го положиле вториот дел од испитот, ќе се одржи трет дел на испитот за директор.
Испитот ќе се одржи во просториите на компјутерскиот центар на Правен факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ – Скопје, на Бул. „Гоце Делчев“ бр.9Б во 12.00 часот.

 

Новости
About admin