Обука и испит за директори1111

Регистар на директори

Закон за Обука и испит за директори
Програма зa обука и испит на директори на основни и средни училишта
Прашања за вториот дел од испитот за директори
Пријава за обука на кандидат за директор
Пријава за обука на алб
Уплатница за испит на директор
Изјава
Изјава на алб
Барање за обновување на Уверение за директор
Барање за обновување на Уверение за директор-алб
Пријава бр.1 за полагање на испит
Пријава за полагање на испит за директори на алб
Пријава бр.2 за обновување на уверението
Пријава бр.2 за обновување на уверението на алб
Уплатница за испит на директор

Уплатница за положен испит на директор
Ценовник за обука и испит за директор
ВОДИЧ ЗА ОБУКИ И ИСПИТ
Насоки за издавање дупликат уверение/потврда за положен испит за директор

Сите информации поврзани со обуките и испитот за директори ќе ги добиете на тел. број 075/ 300 606