dic

октомври 9, 2017

Информација за обука за кандидати за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење

Ве информираме  дека на 21.10.2017 година (сабота)  согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува првиот модул од обуката за директор, која ќе се одвива на македонски јазик.
Обуката ќе се одржи во просториите на Државен испитен центар во 9.00 часот.
Адреса: ул. „Васил Ѓоргов“ б.б., Скопје 1000, Македонија

Новости
About admin