dic

декември 13, 2017

Известување

Ве информираме  дека на 16.12.2017 година (сабота)  согласно Законот  за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  започнува обука за директор, која ќе се одвива на македонски јазик.
Обуката ќе се одржува во просториите на Државен испитен центар од 9.00 часот.Адреса: ул. „Васил Ѓоргов“ б.б., Скопје 1000, Македонија.

Новости
About admin