dic

ноември 13, 2017

Втор дел на испит за директор – Проверка способноста за примена на теоретските заења

Ве известувама дека на 21.11.2017 година (вторник), согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија” бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016), за кандидатите кои успешно го положиле првиот дел од испитот, ќе се одржи втор дел на испитот за директор.
Испитот ќе се одржи во просториите на компјутерскиот центар на Правен факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ – Скопје, на Бул. „Гоце Делчев“ бр.9Б во 15.00 часот.

Новости
About admin