dic

ноември 22, 2017

Втор дел на испит за директор – Проверка способноста за примена на теоретските заења

Ве известуваме дека на ден 24.11.2017 година (петок), согласно Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на РМ“ бр.10/15, 145/15, 192/15 и 30/2016),  повторно ќе се одржи вториот дел од испитот за директор. 
Испитот ќе се одржи во просториите на компјутерскиот центар на Правен факултет „Јустинијан Први“ при УКИМ – Скопје, на Бул. „Гоце Делчев“ бр.9Б во 16.00 часот.
Новости
About admin