dic

јануари 13, 2021

Состанок на ДИЦ со БРО и МОН за резултатите од ТИМСС 2019 меѓународната студија

Државниот испитен центар на 12.01.2021 година реализираше три часовен состанок на
далечина со повеќе од 80 советници од Бирото за развој на образованието и претставници од
Министерството за образование и наука. Целта на состанокот беше да се споделат резутатите
од нашите ученици во ТМСС2019 студијата, објавени на меѓународно ниво на 8 декември 2020
година, како факторите кои влијаат врз овие постигања. Средбата ја водеа директорката на
Државниoт испитен центар м-р Елизабета Наумовска и националниот коодинатор на ТИМСС
студијата д-р Бети Ламева.

Новости
About Artan Abdulla