dic

јануари 26, 2022

Изработка на проектните задачи во рамките на државна матура

Во деновите од 25 до 28 јануари 2022 година Државниот испитен центар реализираше еднодневни тричасовни онлајн средби со наставниците од средните училишта од РСМ на тема Изработка на проектните задачи во рамките на државна матура. Наставниците на средбата добија информации од направената анализа на добиените примероци на реализирани проектни задачи на матурнатите во учебната 2020/2021 година. Добиените резултати од анализата со сугестии за подобрување на изработката на проектните задачи беа презентирани од одговорниот советник, координатор за проетна задача во ДИЦ , м-р Гордана Трајкова Костовска, а на албански јазик од Наим Демири.

Новости
About Artan Abdulla