dic

февруари 29, 2024

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници во пролетен испитен рок 2024 година

Согласно член 2 од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија” бр.161/19), Државен испитен центар организира стручен испит за приправниците кои по истекот на приправничкиот стаж се должни да го полагаат истиот.
Државниот испитен центар објавува јавен повик за кандидати за полагање стручен испит во пролетен испитен рок 2024 година.

Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници во пролетен испитен рок 2024 година
Известување (јавен повик) за стручен испит за приправници во пролетен испитен рок 2024 година(ПДФ)

Пријава за полагање стручен испит

 

Uncategorized, Новости
About admin