dic

март 14, 2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРОЛЕТНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА 2022 ГОДИНА

Поради голем интерес на кандидатите за полагање стручен испит, Државниот испитен центар им излегува во пресрет и го ПРОДОЛЖУВА РОКОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ во пролетната испитна сесија, најдоцна до 18.3.2022 ГОДИНА.
Забелешка: Потребната документација останува иста и се испраќа ИСКЛУЧИВО ПО ПОШТА.

Новости
About Artan Abdulla