Заменик директор

Zv drejtor

Лични податоци:

Име и презиме:  Дритан Имери

Датум на раѓање (11.01.1980 – Гостивар)

Место на живеење: Гостивар „18 Ноември“, Република Северна Македонија

Образование:

Oсновно училиште: ОУ “Исмаил Ќемали“- Гостивар

Средно училиште: ОСТУ „Гостивар“- Гостивар

Факултет : Филозофски факултет – Тетово

Образовен профил (стручен назив) : Дипломиран професор по  историја

Работно искуство:

СОУ „ Гостивар“  Гостивар (2006-2017)- професор
СОУ „ Гостивар“  Гостивар (217-2018)- директор
СОУ „ Гостивар“  Гостивар (2018-2021)- професор
Заменик директор на Државениот испитен центар – Скопје (2021 –  )

e-mail: dritanimeri@dic.edu.mk