Офицер за заштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоциБилјана Коцева – Советник за компјутерска обработка на податоци  воОдделението
за ИТ и компјутерска обработка на податоци  при Секторот за испити, ИТ и истражувања  во Државниот испитен центар, biljanatodorcevska@dic.edu.mk .