Овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување

м-р Билјана Михајловска – Раководител на Одделението за истражувања, организација и развој

Е-маил адреса: biljanamihajlovska@dic.edu.mk
Контакт телефон: 076/484-740

Закон за заштита на укажувачи

Правилник за заштитено внатрешно пријавување