dic

февруари 21, 2021

Новo пријавување за државна матура

Согласно Измените во Концепцијата за државна матура, училишна матура и завршен испит во јавното средно образование државната матура во учебната 2020/2021 година се состои од:

– 2 екстерни испити;
– 2 интерни испити;
– проектна задача.

Задолжителен предмет за сите кандидати е мајчин јазик (македонски јазик и литература / албански јазик и литература / турски јазик и литература).
Новите Пријави за државна матура и Упатството за пополнување на пријавата за државна матура за учебната 2020/2021 година се објавени на www.matura.gov.mk во делот ДРЖАВНА МАТУРА /  НОВА ПРИЈАВА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА 2021

Упаство за пополнување на Пријава
Упаство за пополнување на Пријава – word
Пријава за полагање на државна матура(гимназиско и средно стручно образование) – word
Пријава за полагање на државна матура(гимназиско и средно стручно образование)
Пријава за полагање на државна матура – word(средно уметничо образование)
Пријава за полагање на државна матура(средно уметничо образование)
Потврда за пријавување на државна матура
Пријава за полагање на државна матура на албаски јазик – word(гимназиско и средно стручно образование)
Пријава за полагање на државна матура на албаски јазик(гимназиско и средно стручно образование)
Пријава за полагање на државна матура на албаски јазик-word (средно уметничо образование)
Пријава за полагање на државна матура на албаски јазик(средно уметничо образование)
Потврда за пријавување на државна матура на албански јазик
Пријава за полагање на државна матура на турски јазик – word
Пријава за полагање на државна матура на турски јазик
Потврда за пријавување на државна матура на турски јазик
Пријава за полагање на државна матура на кандидати со посебни потреби

Новости
About Artan Abdulla