You are here: Fillimi

Më datë 10.09. 2014 (e mërkurë ) me fillim në ora  16:00 në lokalet e Qendrës Shtetërore Provimeve do të mbahet provimi për drejtor në shkollë të mesme.
Kandidatët e interesuar, duhet të parashtrojnë:

  • Fletëparaqitje për provim  (shkarko fletëparaqitjen);
  • Fletëpagesë për provim për drejtor në shumë 3100 den. Në llogari të Qendrës Shtetërore Provimeve (shiko fletëpagesa 1).

Kandidatët duhet që më së voni deri më 09.09. shtator personalisht ose përmes faksit numër 02 3228 866 të dorëzojnë fletëparaqitjet për provim pranë Qendrës Shtetërore të Provimeve.

Kandidatët që e kanë përfunduar trajnimin para vitit 2010 pranë provajderëve akredituar më parë, përveç dokumenteve të sipërpërmendura, duhet të parashtrojnë edhe dëshminë  për trajnim përfunduar për drejtor në shkollë të mesme.

Kandidatët që kanë kaluar provimin për drejtor në shkollë të mesme, certifikatat mund t’i tërheqin me parashtrimin e një fletëpagese në vlerë të 500,00 den. Në llogarinë e Qendrës Shtetërore të Provimeve (shiko fletëpagesa 2).

Faqe 1 nga 40