You are here: Fillimi

Qendra shtetërore e provimeve ka shpallur konkurs për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm – vlerësues të testeve nga pjesa eksterne e maturës në vitin shkollor 2014/2015.
Konkursi është publikuar në gazetat ditore „Dnevnik“ dhe „Lajm“ më 24.02. viti 2015 (e martë) dhe të zgjasë 30 ditë nga dita e publikimit.
Konkursi dhe Fletëparaqitja për vlerësues të testeve nga pjesa eksterne e maturës në vitin shkollor 2014/2015, mund të gjenden në www.matura.gov.mk në pjesën Matura shtetërore –> Fletëparaqitja për vlerësues.

Почитувани,

Ве известуваме дека испитот за директор на основно училиште закажан за 02.03.2015 се одлага и ќе се одржи на 09.03.2015 (понеделник).
Се извинуваме за одлoжувањето.


Со почит,
Државен испитен центaр

U arrit marrëveshje mes Qendrës shtetërore të provimeve (QSHP) dhe Qendrës maqedonase për arsimim qytetar (QMAQ) më 20 shkurt viti 2015 lidhur me realizimin e aktiviteteve në kuadër të projektit të USAID-it për integrim ndëretnik në arsim (PINA).

Faqe 1 nga 47