You are here: Fillimi

Gjuhë maqedonase dhe letërsi 076 490 310
Gjuhë shqipe dhe letërsi 076 490 310
Gjuhë turke dhe letërsi 076 490 310
Biologji  076 490 316
Kimi  076 490 316
Fizikë  076 490 316
Matematikë  076 346 317
Gjuhë angleze  076 346 318
Gjuhë gjermane 076 346 318
Gjuhë frenge  076 346 318
Gjuhë ruse  076 346 318
Estetikë  076 346 319
Filozofi  076 346 319
Biznes 076 346 319
Histori  076 346 319

15, 16, dhe 17. 07. 2014 – Dorëzimi i ankimimeve ndaj rezultateve nga nxënësit tek shkolla
22.07.2014–Dorëzimi i rezultateve nga ankimimet e shqyrtuara
23.07.2014–Caktimi i terminit për këqyrjen e testeve
24. 07. 2014 – Këqyrja e testeve për kandidatët të cilët janë paraqitur
17 - 24. 07. 2014 – Paraqitja e kandidatëve për sesionin e gushtit

Sesioni i provimit, i  gushtit,  i kontrollit ekstern të nxënësve do të realizohet më 14, 15 dhe 18 gusht viti 2014.

Oraret e nxënësve, si dhe ditët e provimit për sesionin e gushtit janë të publikuara në ueb-faqen prasanjaeksterno.dic.edu.mk dhe në eet.mon.gov.mk.

Në qoftë se në orarin e nxënësve nuk është regjistruar emri i ndonjë nxënësi dërgoni meil në adresën Ky email mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript për ta parë

Faqe 1 nga 39